نام پرورش دهنگان حیوانات اهلی

  حاج آقای آذریان
پرورش دهنده قناری


سعید جابری
پرورش دهنده قناری

آقای داوودی پرورش دهنده وخرید وفروش قناری درشاهین شهر اصفهان

دوست گرامی آقای دکتر صیرفی پور

آقای ریاحی پرورش دهنده قناری کشیده وبلند (شهرستان فارسان)

آقای میرنصیری پرورش دهنده ی قناری (ادبیل)

آقای معموری پرورش دهنده ی قناری(بجنورد)

آقای دهقان از تهران

آقای تورج از کرج

دوست عزیزم آقای علیرضا خسروانی

آقای مهرجو

آقای مهندس موسوی

دوست عزیزم آقای علی بیگی

آقای رستم پور

آقای زارع ازرشت

دوست گرامی آقای پژمان رعنایی

دوست عزیز آقای محمد کسبت

آقایان برادران قبادی

آقای احمد بلندار

جناب سردارشبانکاری

آقای دکتر جعفری ازقم