معرفی بیش از 90 نوع قناری شناخته شده و ثبت شده در جهان

برای دیدن  کاملترین گالری تصاویر  انواع قناری لطفا اینجا را کلیک کنید

نمایش گالری تصویر 90 نوع قناری

    جدول نامگذاری  انواع قناری های شناخته شده در جهان

قناري وحشي

قناري رنگي

قناري آواز خوان

قناري با فرم بدني خاص

قناري بدن کشيده

قناري فري

اشتيگليتس عکس قناری
بلبل _قناري گيرليتس عکس قناری
پرنده کلاه دار عکس قناری
دامارا_آلاريو عکس قناری
دامارا_آلاريو_قناري نر عکس قناری
گيرلتس پيشاني قرمز عکس قناری
گيرليتس موزامبيک
سایت شهر قناری

 

ايزابل زرد ساتني موزائيک نوع 2سایت شهر قناری
ايزابل زرد ساتني موزائيک عکس قناری
ايزابل زرد نوع عکس قناری
ايزابل سفيد ساتني عکس قناری
ايزابل سفيد عکس قناری
ايزابل قرمز موزائيک 1 عکس قناری
ايزابل قرمز نوع عکس قناری
ايزابل قرمز_موزائيک نر عکس قناری
ايزابل نوع بي عکس قناری
زرد سياه اوپال نوع بي عکس قناری
زرد سياه اويمو نوع بي 1 عکس قناری
زرد سياه اويمو نوع بي عکس قناری
زرد سياه توپاس عکس قناری
زرد نوع عکس قناری
زرد نوع بي عکس قناری
سبز نوع عکس قناری
سبز نوع بي عکس قناری
سفيد خالص عکس قناری
سفيد سياه توپاس عکس قناری
سفيد عقيق توپاس عکس قناری
سفيد عقيق_اوپال عکس قناری
سفيد_قهوه اي_پاستيل عکس قناری
سياه قرمز بال خاکستري موزائيک نر سایت شهر قناری
سياه قرمز قهوه اي نوع عکس قناری
عاج فيلي نوع بي عکس قناری
عقيق زرد پاستيل عکس قناری
عقيق زرد عکس قناری
عقيق سفيد عکس قناری
عقيق قرمز _موزائيک جفت عکس قناری
عقيق قرمز قهوه اي عکس قناری
عقيق قرمز نوع عکس قناری
فئو موزائيک نوع 1 عکس قناری
فئو موزائيک نوع 2 عکس قناری
قرمز _ايزابل_پاستيل بي عکس قناری
قرمز _ايزابل_پاستيل نوع بي عکس قناری
قرمز تيره نوع   عکس قناری
قرمز تيره نوع بي عکس قناری
قرمز تيره_اوپال نوع بي  عکس قناری
قرمز سياه توپاس عکس قناری
قرمز عقيق اوپال_موزائيک عکس قناری
قرمز قهوه اي فئو موزائيک نوع 2سایت شهر قناری
قرمز قهوه اي نوع بي عکس قناری
قرمز نوع عکس قناری
قرمز نوع بي عکس قناری
کوهسنگي عکس قناری
موزائيک قرمز _ماده عکس قناری
موزائيک
سایت شهر قناری

قناري آواز خوان نر سایت شهر قناری

بورد رسایت شهر قناری
بوردر فانسي عکس قناری
جوجهت هاي فايف فانسي عکس قناری
طلايي ليسارد نون کاپ عکس قناری
فايف سبز نوع عکس قناری
فايف فانسي  عکس قناری
کرست برد عکس قناری
کرست سبز عکس قناری
کرست  سایت شهر قناری
کله چتري آلماني ساتني سفيد عکس قناری
کله چتري آلماني سفيد بال خاکستري عکس قناری
کله چتري آلماني قرمز تيره با بال خاکستري عکس قناری
کله چتري آلماني قرمز عکس قناری
لانکشاير زرد نوع بري عکس قناری
نورويچ رنگي سبز زرد عکس قناری
نورويچ رنگي عکس قناری
نورويچ سایت شهر قناری
يورکشاير زرد بي
سایت شهر قناری

 

 

بوسو زرد عکس قناری
گلستر کوروناي زرد نوع بي با چتر سبز عکس قناری
هوسو ژاپني پرتغالي عکس قناری
هوسو ژاپني زرد نوع بي  عکس قناری
هوسو ژاپني قرمز
سایت شهر قناری

پادوانر قرمز نوع بي عکس قناری
ترمپت پاريسي ابلق زرد قهوه اي  عکس قناری
ترمپت پاريسي دمي_کاپوخون عکس قناری
ترمپت پاريسي زرد نوع بي عکس قناری
ترمپت پاريسي ليمويي  عکس قناری
ترمپت پاريسي عکس قناری
ترمپت يپاريسي سبز زرد ابلق عکس قناری
جنوب هلندي سفيد عکس قناری
شمال هلندي سفيد عکس قناری
گيبر ايتاليايي سبز عکس قناری
ماکيژ قرمز عکس قناری
مايلند سفيد عکس قناری
مرينگر سفيد سياه عکس قناری
مرينگر و ترمپت سبز عکس قناری
ملادو تنرفنو
سایت شهر قناری