دانشنامه قناری

 • نژادهای مختلف قناری (شناخت بیش از 90 نوع قناری)

 • انواع وحشی

 • انواع رنگی

 • انواع آواز خوان

 • انواع با فرم بدنی خاص

 • انواع بدن کشیده

 • انواع فری

 

 

 • تغذیه ونگهداری قناری

 • نگهداری و مواظبت

 • زندگی گروهی

 • زندگی در قفس

 • محل مناسب قفس

 • جدول تغذیه

 • برگهای مجاز

 • میوه های مجاز

 • دانه های مجاز

 • مغزهای مجاز

 • غذاهای مضر

 • تغذیه جوجه

 

 • تکثیر و پرورش قناری

 • زمان و فصل جفتگیری

 • بارور ساختن

 • لانه سازی برای تخم ها

 • مراقبت از جوجه ها

 
اصطلاحات و مفاهیم تخصصی سایت شهر قناری

کلیک کنید

 

رژیم غذایی و نگهداری قناری  تغذیه سالم  قناری زندگی گروهی و زندگی در قفس ومراقبت قناری

 • نگهداری و مواظبت

 • زندگی گروهی

 • زندگی در قفس

 • محل مناسب قفس

 • جدول تغذیه

 • برگهای مجاز

 • میوه های مجاز

 • دانه های مجاز

 • مغزهای مجاز

 • غذاهای مضر

 • تغذیه جوجه

تکثیر و پرورش قناری

زمان و فصل جفتگیری و بارور ساختن قناری تا اولین پرواز جوجه ها 

     طبقه ‌بندی علمی قناری

فرمانرو جانوران
 
شاخه طنابداران
 
زیرشاخه مهره‌داران
 
رده پرندگان
 
راسته گنجشک‌سانان
 
خانواده سهرگان
 
گونه قناری

معرفی بیش از 90 نوع نژاد قناری های شناخته شده در جهان و دسته بندی آنها به زبان فارسی

 کاملترین گالری تصویری نژاد های قناری

 
 

شناخت و رفتار شناسی قناری علم رفتار شناسی , علم آناتومی و تشریح ظاهری و داخلی قتاری

تشخیص و تجویز درست یا اشتباه ؟!
معرفی داروی تی ان تی قناری T.N.T قناری (T.N.T Royal Canary)
بخش نظر سنجی سایت شهر قناری

با شرکت در بخش نظر سنجی سایت, ما را در  ارائه بهتر اطلاعات به عموم دوستان یاری فرمایید.

با تشکر روابط عمومی سایت شهر قناری