معرفی محصولات دارویی و مکمل غذایی قناری

TNT

به صورت پودر می باشد و دربیماریهای گوارشی, وبه همراه داروی بی.او.اچ برای بیماریهای تنفسی, آسم وسرماخوردگی های مزمن تجویزو موردمصرف قرارمیگیرد.داروی تی.ان.تی یکی از بهترین وقدیمیترین وپرفروشترین داروهای قناری بوده وهست. دیگرمواردمصرف تی.ان.تی کسالت، بی حالی ، کم اشتهایی ، عفونت روده ، و80%هشتاددرصد بیماریهای عام قناری محسوب میشود.
توجه : تی.ان.تی اصل را باید از ما یا نماییندگی های ما بخواهیید
، تی.ان.تی اصل را هر وقت در آب ریخته و در مجاورت آفتاب قرار دهید بایستی رنگ آن ارغوانی کمرنگ باشد .

B.O.H Powder :

پودر خوراکی بی.او.اچ برای درمان آسم ، لارنژیت ، فارنژیت , خس خس, خرخر , تاچی پنه, گرفتگی صدا سرماخوردگیهای مزمن مورد استفاده قرار می گیرد . در بیماری های تنفسی وبجزسی.ار.دی وآسپرژیلوس که داروی آن تایلن یا لینکواسپکتین وکتوکنیزول میباشد بی.او.اچ یک داروی خارالعاده میباشد.

Super Sonestol :

سوپر سانستول برای تقویت و نیروزایی در قناریهای نروماده جهت رشد و حفظ سلامتی درقناری های جوان ، قدرت در آواز خوانی ، پیشگیری از راشیتیسم(نرمی استخوان ) انسفا لوماسی (نرمی مغز) ،آماده سازی ومشخص شدن جنسیت در قناری به کار می رود .
توجه : این دارو فقط مخصوص قناری ساخته شده سوپرسانستول اگر برسروقت و با دوز صحیح مصرف گردد در قناری های جوان باعث رشد قدی وکشیده شدن هیکل نسبت به نسل قبلی خود می شود .

Vitalinoquel :

این دارو برای قدرت و نیروزایی بیشتر ، کم خونیهای مزمن ، بیحالی و بی اشتهایی ، تقویت حنجره در پرندگان آوازخوان ، آماده کردن قناری برای تکثیروپرورش به کار می رود . مصرف ویتالینو کوئل به همراه دانه کنجد یا کافیشه می تواند ماده قناری ها را بهتر وزودترازوقت آماده برای تکثیرنماید .

Dermocen :

 به صورت پماد می باشد و برای درمان شقاق پاهای قناری ، ازبین برنده فلسهای کاذب ورشد مجدد درهمان قسمت ، نرم کننده وازبین برنده شقاق وپای آهکی شکل قناری ودرمان بدون بازگشت میباشد . برگزیده سال 2010 سوئیس .

Avizanol :

داروی آویزانول یک لاغر کننده بسیار قوی و موثر حاوی مواد موثر و ویتامینهای لازم جهت لاغر کردن قناری می باشد .

Mite Killer :

 به صورت قطره می باشد و یکی از بهترین داروهای موجود جهت از بین بردن سریع مایت به کار می رود .

مقدمه:
بطور کلی بیماریهای میکروبی قناری شامل یک سری علایم بالینی است که توسط دامپزشک متخصص قابل تشخیص می باشدبطوری که درمان 80% ازآنها بوسیله داروی تی.ان.تی انجام میپذیرد . آلودگیهای میکروبی بیماریزا در قناری ها که منشا آن ازپرندگان نیمه خانگی یاپرندگان وحشی میباشد,باید توسط دامپزشک تشخیص وسپس درمان یاکنترل گردد. یکی از داروهایی که این نوع ازبیماری قناری را میتوان باآن کنترل ودرمان نمود (هپی کاناری2,3 )است. این دارو برای درمان بیماریهای خاص طراحی وساخته شده است. برخی از بیماریهای خاص مانند:سالمونلوزیس. کلی باسیلوزیس.پاستورلوزیس.کاندیدیازیس.هیستومونیازیس.مایت تنفسی.و....نام برد. --------------------------------------------------------------------------------------
 
powder T.N.T پودرخوراکی تی.ان.تی
بهترین دارو جهت درمان قطعی تورم روده (اختصاصی قناری)
مواردمصرف : دربیماریهای گوارشی,وبه همراه داروی بی.او.اچ برای بیماریهای تنفسی ,آسم وسرماخوردگی های مزمن تجویزو موردمصرف قرارمیگیرد.داروی تی.ان.تی یکی از بهترین وقدیمیترین وپرفروشترین داروهاییست که بیش از ۲۰ سال سابقه دارد_این دارو برای بیماریهای گوارشی قناری طراحی وساخته شده است. دیگرمواردمصرف تی.ان.تی برای رفع کسالت.....بیحالی .....کم اشتهایی.....تشنگیهای مزمن.....ودربیماری خواب عمیق قناریها..... گرمازدگی .....تورم روده.....عفونت روده...و80%هشتاددرصد بیماریهای عام قناری مورد استفاده قرارمیگیرد. توجه ! تی.ان.تی اصل واورجینال را باید از اشخاص مطمئن تهیه نمود ......
 
------------------------------------
T.N.Tدوزپایه
مقداروطریقه مصرف :یک پیمانه ازپودر تی .ان .تی را در200سی سی آب حل نموده و بمدت 15روز که در هر 5روز مصرف یک روز قطع (استراحت از دارو)گردد. دوره ی فوق الذ کر سه مرتبه تکرار شود.
----------------------- در گرما زدگی یک پیمانه در 250سی سی آب بمدت 3روز متوالی مصرف گردد.
در بیماریهای مزمن گوارشی سه الی چهار دوره ی پنج روزه ویابا تجویز متخصص.
درعفونت هاوتورم روده حاد : یک پیمانه از پودر تی.ان.تی را در 220سی سی آب بمدت سه دوره سه روزه.یعنی سه روز مصرف ویکروز قطع مصرف وباز تکرارگردد.
در کسالت های جزئی یک دوره سه روزه مصرف گردد.
برای پیشگیری : درقناریهای تازه خریداری شده که در قرنتینه بسر میبرند یک دوره 4چهار روزه مصرف شود.
بطور کل در هریک یا دو ماه , یک دوره سه الی پنج روزه بمنظور پروفلاکسی الزامیست.
 
هپی کاناری3و2
مورد مصرف:دربیماریهای سالمونلا_پاستورلا مولتی سیدا_ مورد مصرف در ناراحتیهای چشمی والتهاب چشم وورم بافت ملتحمه که منشاءدرونی داشته باشند, ازراه خوراکی مصرف میگردد _ اسهال های چسبنده وکش سان_ ودیگر در کوریزای عفونی وسینوزیت عفونی مصرف میگردد (کله پفکی) بطور کلی مصرف این دارو دربیماریهایی که منشا میکروبی شدید تری نسبت .به سایر عفونت ها دارند,بیشتر شایع است -----
 

 
DERMOCEN پماد درموسن شماره دو وسه مخصوص شقاق پاهای قناری میباشد.ازبین برنده فلسهای کاذب ورشد مجدد درهمان قسمت ..نرم کننده وازبین برنده شقاق وپای آهکی شکل قناری ودرمان بدون بازگشت میباشد مقدار در هرتیوپ پنج گرم میباشد.
Dr.jaberi 09361949821

 
ویتالینوکوئل Vitalinoquel
برای قدرت و نیروزایی بیشتر ـ کم خونیهای مزمن ـ بیحالی و بی اشتهایی _
تقویت حنجره در پرندگان آوازخوان _ آماده کردن قناری برای تکثیروپرورش , مصرف ویتالینو کوئل به همراه دانه کنجد یا کافیشه می تواند ماده قناری ها را بهتر وزودترازوقت آماده برای تکثیرنماید.. . بسیاری از پرورش دهندگان قناری, ازاین ویتامین بعنوان ماده آماده کن یادمیکنند
 
09358810306,09361949821
 
تری گانتول
حاوی ویتامینهای لازم جهت نطفه دهی ـ مست نمودن قناری ـ تقویت استخوان بندی ـ تقویت و نیروزایی در قناریهای مسن ـ تقویت بینایی و پیشگیری از کور شدن قناری
09395350911
 
ویتالینوکوئل Vitalinoquel
برای قدرت و نیروزایی بیشتر ـ کم خونیهای مزمن ـ بیحالی و بی اشتهایی _ تقویت حنجره در پرندگان آوازخوان _ آماده کردن قناری برای تکثیروپرورش , مصرف ویتالینو کوئل به همراه دانه کنجد یا کافیشه می تواند ماده قناری ها را بهتر وزودترازوقت آماده برای تکثیرنماید.. .
 
آویزانول Avizano
لاغر کننده بسیار قوی و موثر حاوی مواد موثر و ویتامینهای لازم جهت لاغری
09125350911,09358810306,
 
Dermocen پماد درموسن2,3
شقاق ـ پای فلسی ـ التهابات پوستی ـ میخچه ـ آبسه ـ جرب ـ نرم کننده پوست و از بین برنده پولکهای کاذب پا و رشد فلس جدید در همان مکان
 
هپی کاناری1HAPPYCANARY1
آب آوردن شکم در ماده قناریها ـ زرد شدن دور پس قناری که با کسالت توام است تورم پرده مغز در قناری ( مننژیت ) که نشانه های آن گیجی و غش و ضعف است سپتی سمی ( عفونت خونی ) که از نشانه های آن قرمز تیره شدن پا که با کسالت توام است. در ماده قناری ها برای پیشگیری ودرمان عفونت هایی که منجر به گذاردن تخم های آلوده ( تخم لجنی گذاردن)موردمصرف قرار میگردد
09125350911,09358810306,09361949821
 
لوتریسیلین Loutreeciline
بیماریهای تنفسی و گوارشی حاد ـ دل دل زدن ـ بیماریهای ناشی از باکتریهای گرام مثبت
 

 

توجه توجه
با توجه به نیاز شما عزیزان و پرورشدهنگان قناری آزمایشگاه حرفه ای تشخیص دقیق بیماریهای قناری زیر نظر اساتید و پزشکان متخصص و برجسته از روز شنبه 22/4/92 افتتاح گردید.
09353747040 آ قای دکترصیرفی پور

سایت شهر قناری مفتخر است در اجرای طرحی منحصربفرد که با انتخاب و ترجمه مطالب بروز دامپزشکی (رشته قناری) از جمله معرفی مکمل ها و داروهای عمومی و تخصصی قناری و نگاهی کوتاه به تاریخچه کمپانی های معروف جهان در زمینه تولید  دارو ها و مکمل ها و تجهیزات مربوط به قناری گامی نو در راستای بالا بردن سطح دانش عموم افراد علاقه مند به قناری بردارد.

 دانلود فایل پی دی اف خلاصه ای از معرفی داروها و مکمل های قناری

معرفی و شناخت مکمل ها و داروهای قناری معرفی کمپانی های معروف جهان