جستجو و نمایش  برخی از مطالب وبلاگ ها و سایت های نگهداری قناری  به زبان فارسی

پرورش قناری , نگهداری قناری , تغذیه قناری , بیماری قناری

نام منبع انتشار این مطلب


نقشه های پراکندگی 343 گونه از پرندگانی که در ایران یافت می شوند ، آورده شده است .بقیه گونه ها یا کمیاب هستند ، یا منطقه پراکندگی زمستانی و زاد و ولد آنها خیلی محدود است و یا در دوران مهاجرت در همه جای ایران دیده می شوند ، ولی نه در ایران زاد و ولد می کنند و نه زمستان را در ایران می گذرانند . در نقشه های درج شده برای پرندگان . . .
ادامه مطلب

پرندگان در فرهنگ عامیانه و مذهب


بعضی از علایق و نقطه نظرهای انسانها در مورد پرندگان ریشه در گذشته های بسیار دور دارد . انسان پرندگان را به دلایل فراوان به خود نزدیک می دانسته ، زیرا اینها هم شبیه انسان بر روی دوپا راه می روند ، آواز می خوانند ، برای خود خانه می سازند و نمایش رقص دارند . در واقع ، رقصهایی که در فرهنگهای مختلف به اشکال متفاوت دیده می شود ، بعضا یا به طور کامل از نمایشهای پرندگان تقلید شده است . نقاشیهای بازمانده برروی سنگها در فرانسه و حفاظتهای سنگی باقیمانده در اسپانیا از دوران پارینه سنگی دقیقا تقلید از آشیانه سازی پرندگان را نشان می دهد . در دوره گردآوری خوراک که گوشت جانوران غذای اصلی انسان را تشکیل می داد ، هر قومی ناچار خود را وابسته به حیوانات می دید . در نتیجه ، با حترام به آنها می نگریست و حتی گاه آنها را زائیده قدرتهای زندگی می شمرد ؛ چنان که جورتامسن ( Thomson ) نشان داده است ، توتم پرستی ( Totemism ) حیوانی( پرستش برخی از جانوران بعنوان اصل یا جد طایفه ) ، و زینت دادن دیواره غارها به وسیله تصاویر پرندگان و افسانه های مربوط به کرامات جانوران ، از اینجا سرچشمه می گیرد . در قرون گذشته نفش پرندگان به عنوان سنبل بزرگی و برتری افراد قبایل بر روی لباس ، کلاه و موی سر مورد استفاده بوده است . . .


 

نام منبع انتشار مطلب فوق         

http://www.iranian-birds.com/آدرس سایت : http://www.iranian-birds.com/