فارماکولوژی

همه چیز درباره قناری

صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما مقالات قناری بیماری های قناری آناتومی قناری فارماکولوژی رفتار شناسی نژادهای قناری آواز قناری گالری فروشگاه خبر  


فهرست فارماکولوژی
×

نقش آب سالم در پرورش قناری:


نقش آب سالم در پرورش قناری: برای هضم مواد غذایی ،وداروها, کبد نیازبه آب نشان میدهد که از این روی مولکول های مواد راشکسته و به موادقابل هضم مبدل میسازد بسته به نوع تغذیه ودمای هوا،مصرف آب آشامیدنی درقناری متغیراست.اما به طورطبیعی مصرف آب درطی روز4تا6میلی لیتراست. بامصرف نمودن موادغذایی سنگین (مکمل ها ی حاوی پروتئین ولیپید وکربوهیدرات )نیاز آب بیشترخواهدشد. در پرندگان تحمل تشنگی در مقایسه با گرسنگی بسیار کم است.چند ساعته تشنه ماندن سبب مرگ قناری می شود.در پرندگان برای اعمال هضم،جذب و انتقال عناصر غذایی در بدن،وجود آب ضروری است. آب مظاعف ازبدن بوسیله کلیه ها به ادرار تبدیل شده ودفع می شود. اغلب قناری ها بعدازخوردن دانه یاغذا آب مینوشند وبعداز آن سیستم گوارش تحت تاثیر خوردن وآشامیدن قرارگرفته به دفع فضله می انجامد. نیاز آب درقناری هایی که تغذیه شان سنگین است بیشترمی باشد. بعلت نداشتن غده عرق درپوست، دفع آب بیشتر ازراه کلیه ها انجام خواهد گردید. آب آشامیدنی باید عاری ازهرگونه آلودگی باشد. می توان آب آشامیدنی را به منظورپاکسازی ازهرگونه آلودگی به مدت بیست دقیقه جوشاند ویا ازمحلول های ضدعفونی کننده خوراکی نانواستفاده نمود. آب آشامیدنی باید حاوی املاح های زمینی ومعدنی بوده ونیازبدن را تاحدی برطرف نماید.

×

منبع

شهرقناری