فارماکولوژی

همه چیز درباره قناری

صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما مقالات قناری بیماری های قناری آناتومی قناری فارماکولوژی رفتار شناسی نژادهای قناری آواز قناری گالری فروشگاه خبر  


فهرست فارماکولوژی
×

ننقصان وچالشهایی که در اثر کمبود ویتامین هادر قناری مشاهده میشود


ننقصان وچالشهایی که در اثر کمبود ویتامین هادر قناری مشاهده میشود کمبود ویتامین آ درقناری ها چنین مشاهده میشود :مستعد بودن در برابر بیماریها _کمی اشتها _ ترشحات چشمی و قی کردن چشم _ مشاهده ترشحات در غده بورسا --------------------------------------------------------------------------------------------- کمبود ویتامین د _ در قناری _ ریکتز _ راشیتیسم _ نازک شدن پوسته تخم و یا گذاشتن تخم لمبه _ کدورت در پر ها و عدم جلا وبراقیت _ شکنندگی ناخن ها و منقار -------------------------------------------------------------------------------------------- کمبودویتامین ای درقناری :آنسفالومالاشی,تورتیکلی, آتاکسی _ کاهش جوجه درآوری ویا ناباروری,کمبود ویتامین ای باعث عدم جذب ویتامین آ در بدن میشود که از این رو قناری دچار ناراحتی چشمی ومستعد شدن دربرابر بیماری هامیگردد وهمچنین ویتامین ای مسمومیت در اثر ازدیاد ویتامین آ که از قبل جذب نشده است راکاهش میدهد. ---------------------------------------------------------------------------------------------- کمبودویتامین ب1 تاخیردر رشد _ ترتیکلی ویا علایم عصبی وصرعی شکل _ بری بری وستاره نگری _ اختلالات متابولیسمی که در قناری ها باعث تأخیر پرریزان و آوازخوانی میشود. ----------------------------------------------------------------------------------------- کمبود ویتامین ب 2 اختلال در رشدو نمو سلول _کج ومعوج درآمدن پر ها بخصوص پر های اطراف بالها و سر شانه ها _ ضعف در عضلات پا وآتاکسی _ کم باروری و...... ------------------------------------------------------------------------------------------------ کمبودویتامین ب3 اختلال در متابولیسم , تأخیر در رشد ونمو ,مستعد بودن بدن به چاقی وجمع آوری چربی دربافت ها _ اختلال دربسیاری از بافتها بخصوص دهان و مستعد بودن دهان به بیماری های قارچی , ورم دهان ودیگرعوارض کمبود ب3 کم تحرکی وافسردگی میباشد --------------------------------------------------------------------------------------------------- کمبود ویتامین ب5 :کمبود چنین ویتامین هم مانند سایر ویتامینهای گروه ب میباشدبه انضمام 1کج شدن انگشتان پاها و2گاهی هم زخم در کنار دهان 3مستعد شدن بدن به چاقی و.... -------------------------------------------------------------------------------------------------- کمبود ویتامین ب6 تأخیر رشد بدن _ کمبود حافظه _ عدم تعادل در هنگام حرکت_ کمبود اشتها واختلال درگوارش . --------------------------------------------------------------------------------------------------------- کمبود ویتامین ب12 :کمخونی_ ضعف وکمبود رشد_ .ژولیدگی پرها . سرد بودن بدن بخصوص سردی پاها رنگ پریدگی ,لرزیدن,کمی اشتها و..... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ کمبود بیوتین:کمبود رشد ,ناراحتی پوستی ,تغییرشکل در انگشتان پا, پروزیس,وبطورکلی بروز تلفات درهنگام عدم دریافت چنین ویتامینی . ------------------------------------------------------------------------------------------------- کمبود فولیک اسید : کم خونی وکمبود رشد, ژولیدگی پرها,اختلال درمتابولیسم , فلجی گردن وکم باروری ودر مواقع حاد قطع شدن آواز . ------------------------------------------------------------------------------------------------ کولین:کمبوددررشدبدن ,اختلال درمفصل های ظریف و کوچک بخصوص مفصل های انگشتان پا. -------------------------------------------------------------------------------------------- توجه بسیار مهم : مخلوط کردن وباهم ترکیب شدن وساختن همه ی ویتامینهایی که بنابه گونه و راسته ی هر حیوان در کارخانه توسط اشخاص متخصص ومحقق انجام میشود را حتما توجه داشته باشید. داروها ومکمل ها و ویتامین هایی که برای هر پرنده در نظر گرفته شده را بایددقت نمودکه از ویتامین های مرغی ویا آدمی برای قناری هایتان بهیچ عنوان استفاده ننمایید.تناسب هر ویتامین و مکملی مختص به حیوان و پرنده مخصوص خوداست دارو

×

منبع

شهرقناری