معرفی و شناخت نژاد های قناری

همه چیز درباره قناری

صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما مقالات قناری بیماری های قناری آناتومی قناری فارماکولوژی رفتار شناسی نژادهای قناری آواز قناری گالری فروشگاه خبر  


فهرست معرفی و شناخت نژاد های قناری

قناری نژاد بوسو بلژیکی


Belgian canary BOSSU بوسوبلگه یا قناری بلژیکی بوسو به زبان فرانسوی بمعنای خمیده است .این قناری ابتدادربلژیک تکثیروپرورش یافت. مرتفع ترین نقطه بدنش , شانه های آن است که تنها درنتیجه رشد عضلات پدید میآید . وبه عقیده برخی فرم استخوان ها هیچ تغییری نشان نمیدهد.بوسورا نژادملی بلژیک مینامند وکلوپ آن درشهر آنس نزدیک لوتیش است. از خصوصیات بارزاین نژاد داشتن قوزدرپشت وپایین گردن است (درناحیه نوتاریوم ) که این نژاد را از دیگرنژاد های قناری متمایزگردانیده است . این نژاد در اواست قرن نوزدهم بوجودآمد,که به آن فنسی هم میگویند.(فانتزی) بوسو ازگروه قناری های ریزجثه (به اندازه 15الی 17سانتیمتر) وبافرم بدنی کاملا خاص وخوش آواز درجهان مطرح است. بطورکلی یک قناری قلمی وباریک است که امتداد دم و پشت او برهم عمود میباشد. سینه او نه خیلی گود وفرورفته ونه خیلی برآمده و گرد است. سرتاحدی صافو شبیه مار میباشد.قناری بلژیکی از لحاظ جثه کمی از قناری رولر بزرگتر وآ واز آن از رولر نیز متنوع تراست.

قناری نژاد بوسو بلژیکی