معرفی و شناخت نژاد های قناری

همه چیز درباره قناری

صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما مقالات قناری بیماری های قناری آناتومی قناری فارماکولوژی رفتار شناسی نژادهای قناری آواز قناری گالری فروشگاه خبر  


فهرست معرفی و شناخت نژاد های قناری

نژاد آواز خوان قناری


قناری موجودیس از سلسله : حیوانات شاخه : مهره داران رده : پرندگان راسته : گنجشک سانان خانواده : سهره جنس : سرینوس گونه : قناری نژاد های قناری: نژادهای آوازه خوان: این گروه ازقناری ها شامل نژاد: هارتز (رولرهارتز) ازکشورآلمان ,تیم برادواسپانیایی ,آوازخوان روسی,آوازخوان آمریکایی واتراسلاگر,و آوازخوان ایرانی موسوم به مغوم ومغوم زنگ دار که درنوای آن صدای زنگ را میتوان شنید. جای تاسف دارد, که دیگرنژاد آوازه خوان درایران تکثیروتعلیم داده نمیشود ودیگرنژادها مانند قناری هایی با فرم بدنی خاص ویا رنگی های زیبا بیشتردربین پرورش دهندگان تکثیرشده و طالب دارند. نژادهای آوازخوان آلمانی (رولرهارتز) وفولوتزن ایتالیایی درنوع خودبینظیروبااستعداد دریادگیری اصواتی مانند ,: فلوتی ,زنگی, پیانویی ,قلیانی و....... ازدیگرنژادهای آوازه خوان هستند که قناری مغوم ایرانی از همین نژاد ها حاصل شده است . آوازخوان ایرانی ازجوجگی توسط افراد باتجربه بوسیله ضبط شده ی صدای دل نوازمغوم که درزمان جوجگی برایشان پخش و تعلیم وتربیت می شدند , واین صوت زیبا درایران زمان قدیم به مسابقات گذاشته میشد. نژادهایی بافرم بدنی خواص بیشتردرانگلیس ,آلمان,اسپانیا ,فرانسه,و.... تکثیروبه نمایش گذاشته میشود. درایران به روش سنتی ازترکیب نژادهای خارجی (لارگوت اسپانیا,یورگشایر و لانگ شایر انگلستان,و ملادو) نژاد به اصطلاح کشیده وبلند بدست آوردند که به قناری نژاد ایرانی یا پرشین کاناری معروف است. دیگرنژادهای آوازخوان قناری : فوسان چین , رسمی ایرانی , بلاکان اندونزی , ودیگرقناری های به اصطلاح بومی شده درهرکشورکه نام های شهرها را برآن ها گذاشته اند را نام برد. که این نژادها اصالت نداشته واز ترکیب دیگرنژادها بدست آمده اند.

نژاد آواز خوان قناری