معرفی و شناخت نژاد های قناری

همه چیز درباره قناری

صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما مقالات قناری بیماری های قناری آناتومی قناری فارماکولوژی رفتار شناسی نژادهای قناری آواز قناری گالری فروشگاه خبر  


فهرست معرفی و شناخت نژاد های قناری

Spanish timbrado canary قناری آوازخوان تیم برادو


Spanish timbrado canary قناری آوازخوان تیم برادو تیم برادو نام وسیله موسیقی است که به این نژادنسبت داده شده صوت زیبا مانند چینگ وجینگ دارد. سروکله دراین نژاد گرد وشباهت به نژاد رولرهارتز دارد. منشاء این نژاد ازقناری های وحشی میباشد. رنگ دراین نژاد: همه رنگ بخصوص دارچینی و سرخ است. تیم برادو ازنژادهای آوازخوان اسپانیایی بوده وطول بدنش به 13سانتیمترمیرسد که ازدیگرنژادهای قناری کوچک تر است .تیم برادو نام وسیله ای موسیقی است که شبیه سنج است .وبه خاطراین لحن آوازفلزی پرنده برآن اطلاق میگردد. صدای طبیعی ودلنشینشی دارد وبعلت کوچکی واجتماعی بودنش آنرا ها را باسهره ویادیگرپرندگان هم خانواده جفت می اندازند وجوجه های دورگه بسیارزیبا وخوش نوایی حاصل می آید.

Spanish timbrado canary قناری آوازخوان تیم برادو