معرفی و شناخت نژاد های قناری

همه چیز درباره قناری

صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما مقالات قناری بیماری های قناری آناتومی قناری فارماکولوژی رفتار شناسی نژادهای قناری آواز قناری گالری فروشگاه خبر  


فهرست معرفی و شناخت نژاد های قناری

قناری نژاد جیبوسو


Giboso Espanol canary قناری جیبوسواسپانیا بوسوبلژیکی بوسوبلژیکی این قناری حاصل آمیزش قنلری جیبر باگونه ای ازقناری بوسومی باشد.ازقناری جیبربلندترواز قناری ملادوکوتاه تراست وصاف تراست . نسبت به جیبرسری درشت ترواستخوانی دارد وازارزش بیشتری برخوردارمیباشد . سبک ایستادن وطول گردن این پرنده برای ارزیابی وقضاوت درموردآن بسیار اهمیت دارد و زاویه بین سرو گردن باکل بدن در نژاد جیبوس کوچکتر از جیبر است. . این نژاد دررنگهای طلایی , ابلق, دارچینی و....مشاهده میشود7(حالت ایستادن درنژاد جیبوسو مانند عدد هفت انگلیسی است) سون

قناری نژاد جیبوسو