معرفی و شناخت نژاد های قناری

همه چیز درباره قناری

صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما مقالات قناری بیماری های قناری آناتومی قناری فارماکولوژی رفتار شناسی نژادهای قناری آواز قناری گالری فروشگاه خبر  


فهرست معرفی و شناخت نژاد های قناری

ترامپ پاریسی


ترامپ پاریسی ازقدیم و قبل از آن که جورج مندل قوانین وراثت را ارائه دهد مشخص است که پرندگان سیناموند ظریف ترین پرها را دارند. نژاد های قهوه ای وزرد و ابلق به درشتی نوع سبز وسبز ابلق نمیرسند .جوجه های نوع قهوه ای را ازچشم های قهوه ای شان میتوان تشخیص داد. جالبتریت قسمت پرنده را فرهای سر وگردن تشکیل میدهد و مشخصه ی مرغوبیت پرنده است. برخی تکثیر کنندها رنگ دارچینی راا به سبز ترجیح میدهند. نوع قهوه ای پرهای بسیارظریفی دارن .

ترامپ پاریسی