معرفی و شناخت نژاد های قناری

همه چیز درباره قناری

صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما مقالات قناری بیماری های قناری آناتومی قناری فارماکولوژی رفتار شناسی نژادهای قناری آواز قناری گالری فروشگاه خبر  


فهرست معرفی و شناخت نژاد های قناری

قناری نزاد ماکیج ژاپن


ماکیژ قرمز یا ماکیج نوعی قناری فری ژاپنی است که نام مستعا ر هوسی را در جمع قنار بازان برای خود انتخاب کرد , در حد فاصل دو جنگ جهانی آنرا در توکیو پرورش دادند . این قناری در وطنش ژاپن طرفداران زیادی دارد. از1990برخی تکثیرکنندگان آلمانی سیع برآن دارند که نژاد ماکیج را درcomبه استاندارد مطلوب برسانند . درنمایشگاه های مخصوص قناری های فری , انواع قابل توجهی ازآن ارائه میشود. درشتی پرنده و میزان فرهایش تاحدی قابل توجهی تحقق یافته اند . در اروپا نیز درحال حاضر علاقه مندانه زیادی دارد.

قناری نزاد ماکیج ژاپن