معرفی و شناخت نژاد های قناری

همه چیز درباره قناری

صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما مقالات قناری بیماری های قناری آناتومی قناری فارماکولوژی رفتار شناسی نژادهای قناری آواز قناری گالری فروشگاه خبر  


فهرست معرفی و شناخت نژاد های قناری

قناری نژاد نرویچ رنگی


نژاد نرویچ رنگی بزبان انگلیسی john bull of the fansy نامیده میشود که اشاره وتاکید بر درشتی پرنده دارد. البته با طولی حدود 16 سانتی متر چندان بلند قامت هم نیست. آناتومی آن را میتوان بشکل زیر تشریح کرد: تخم کبوتری (سر) روی تخم غازی (بدن) قرارگرفته است ! . زیبایی نورویچ در آن است که گردنی نداشته باشد (منظور تاکید بر یکسره بودن سر تا بدن است ). دقت در نگهداری ورعایت بهداشت بخاطر بلند بودن پرها خصوصا ضروری است. فرم خاص این پرنده همه چیزرا درخصوص زیبائیش بیان میدارد.

قناری  نژاد نرویچ رنگی