شناخت و درمان بیماری های قناری

همه چیز درباره قناری

صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما مقالات قناری بیماری های قناری آناتومی قناری فارماکولوژی رفتار شناسی نژادهای قناری آواز قناری گالری فروشگاه خبر  


فهرست بیماری های قناری
×

تشنج وغش


تشنج وغش یکی از علتهای تشنج وغش (فنت ) در قناری کمبود برخی از املاح ها وویتامین ها ودیگرعناصر می باشد.علت دیگرسرد و گرم شدن ناگهانی مکان زندگی قناری است.درقناری های جنس نر,اگرمستی خیلی زیاد باشد اما عمل جفتگیری سروقت انجام نشود ودراثرگذشت زمان قناری با اشیاءجفتگیری مینماید(فتیشیسم)که از این رو قناری مبتلا به بیماری عصبی روانی گشته ودرهنگام جابه جایی ونقل مکان غش ورعشه مشاهده می گردد.علت های دیگرغش در قناری کمبودهوای تازه( آنوکسی و هایپوکسی) که در اثر نزدیک بودن قفس قناری به سقف اتاق ویا استفاده نمودن از مواد غیر مجاز برای لانه سازی (پنبه های غیرطبیعی وابرواسفنج های مصنوعی)وهمینطور آلودگی هوا مانند دود سیگار وگازمنوکسید کربن آلاینده ها ونزدیک بودن آشپزخانه به محل زندگی قناری میباشد که بیشتر دردوران جوجگی پدید میشود.

×

تصویر تشنج وغش

تشنج وغش

×

تشنج وغش

×

تشنج وغش

×

منبع

شهرقناری