شناخت و درمان بیماری های قناری

همه چیز درباره قناری

صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما مقالات قناری بیماری های قناری آناتومی قناری فارماکولوژی رفتار شناسی نژادهای قناری آواز قناری گالری فروشگاه خبر  


فهرست بیماری های قناری
×

ریزش پرهای دور گردن وسروکله قناری


ریزش پرهای دور گردن وسروکله قناری ---- دراثراختلالات ووضعیت فیزیولوژیک پدیدآمده. بطوریکه دقت لازم وکافی به عوامل موثر درمتابولیسم نشده مانند: آب_هوا_غلظت و رقت خون و....... علت دیگر ریزش پردرناحیه سروگردن( کچلی وگری) وجودمایت که درزبان آلمانی میلبه خوانده میشود. وازخون بدن قناری تغذیه می نماید. و درآخر,تغییرات ناگهانی رژیم غذایی قناریهاست که چنین عارضهای راپدید می آورد.

×

تصویر ریزش پرهای دور گردن وسروکله قناری

ریزش پرهای دور گردن وسروکله قناری

×

ریزش پرهای دور گردن وسروکله قناری

ریزش پرهای دور گردن وسروکله قناری

×

ریزش پرهای دور گردن وسروکله قناری

×

منبع

شهرقناری