شناخت و درمان بیماری های قناری

همه چیز درباره قناری

صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما مقالات قناری بیماری های قناری آناتومی قناری فارماکولوژی رفتار شناسی نژادهای قناری آواز قناری گالری فروشگاه خبر  


فهرست بیماری های قناری
×

بروزجوشهای نا گهانی دراطراف صورت ومنقارقناری


بروزجوشهای نا گهانی دراطراف صورت ومنقارقناری بی آنکه قناری علامتی از بیماری داشته باشد,نمایان وظاهرشدن جوشهایی برنگ خودپوست دراطراف منقارو یا درکنار و داخل دهان قناری. ازنظر بالینی سالم بوده وهیچ نشانه ای ازبیماری مشاهده نمیشود, روند بیماری کم بوده وقابل انتقال نمی باشد ممکن است در یک گله ازقناری ها فقط یک یا تعداد اندکی دچارچنین حالتی شده باشند علت:سرعت ناگهانی درسوخت وسازسلول که بطور عمده دراثرخوردن سیب ز یاد و آبدار پدیدمی آید.

×

تصویر بروزجوشهای نا گهانی دراطراف صورت ومنقارقناری

بروزجوشهای نا گهانی دراطراف صورت ومنقارقناری

×

بروزجوشهای نا گهانی دراطراف صورت ومنقارقناری

بروزجوشهای نا گهانی دراطراف صورت ومنقارقناری

×

بروزجوشهای نا گهانی دراطراف صورت ومنقارقناری

مصرف برگ یاعرق کاسنی,وبرگهای کوچک کاهو

×

منبع

شهرقناری