شناخت و درمان بیماری های قناری

همه چیز درباره قناری

صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما مقالات قناری بیماری های قناری آناتومی قناری فارماکولوژی رفتار شناسی نژادهای قناری آواز قناری گالری فروشگاه خبر  


فهرست بیماری های قناری
×

یرسینیوزیا بیماری شبه سل :


یرسینیوزیا بیماری شبه سل : عامل بیماری: یرسینیاپسودوتوبرکلوزیس میباشد. بیماری قابل انتقال به انسان است عامل بیماری بیشتراز فضله موش قابل انتقال است علایم بیماری مانندو مشابه بیماری سل است.

×

تصویر یرسینیوزیا بیماری شبه سل :

یرسینیوزیا بیماری شبه سل :

×

یرسینیوزیا بیماری شبه سل :

علایم بیماری مانندو مشابه بیماری سل است.

×

یرسینیوزیا بیماری شبه سل :

مراجعه به دامپزشک

×

منبع

کتاب بیمارهای قناری دکترجابری