شناخت و درمان بیماری های قناری

همه چیز درباره قناری

صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما مقالات قناری بیماری های قناری آناتومی قناری فارماکولوژی رفتار شناسی نژادهای قناری آواز قناری گالری فروشگاه خبر  


فهرست بیماری های قناری
×

شقاق وپاهای آهکی شکل


شقاق وآ هکی شدن پای قناری ظهور پینه پا و انگشتان و ایستادن فلس ها که توسط میکروب , قارچ ومایت وکمبود برخی ازویتامینها بخصوص ویتا مین اف پدید می آید. این عارضه موجب خارش دائمی و مزاحمت برای پرنده است. استعمال پماد مخصوص شقاق با نامهای درموسن که بهترین گزینه است

×

تصویر شقاق وپاهای آهکی شکل

شقاق وپاهای آهکی شکل

×

شقاق وپاهای آهکی شکل

×

شقاق وپاهای آهکی شکل

×

منبع

شهرقناری