شناخت و درمان بیماری های قناری

همه چیز درباره قناری

صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما مقالات قناری بیماری های قناری آناتومی قناری فارماکولوژی رفتار شناسی نژادهای قناری آواز قناری گالری فروشگاه خبر  


فهرست بیماری های قناری
×

رشد غیرعادی منقاروناخن


علت بلندشد ن و رشد غیرعادی منقاروناخن درقناری بیشتردراثرکمخونیهائی بوجود می آید که عامل اصلی آن (مایت ) شپشک می باشد. ازدیگرعوامل این عارضه کثیفی وآلودگی محیط زیست بخصوص در ناخن قناری می باشد. عوامل دیگرعد م توازن بین املاح ویونهای موجوددربدن پرنده بوده وبطورکلی نحوه رژیم غذائی غلط می باشد. ودرآخروجود قارچ پوستی و به بخش شاخی ومرده پوست منجمله ناخن ها بوده که بخش شاخی ومرده ی ناخن را افزایش میدهند

×

تصویر رشد غیرعادی منقاروناخن

رشد غیرعادی منقاروناخن

×

رشد غیرعادی منقاروناخن

×

رشد غیرعادی منقاروناخن

×

منبع

شهرقناری