رفتار شناسی علمی قناری

همه چیز درباره قناری

صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما مقالات قناری بیماری های قناری آناتومی قناری فارماکولوژی رفتار شناسی نژادهای قناری آواز قناری گالری فروشگاه خبر  


فهرست رفتار شناسی علمی قناری
×

فروبردن سربداخل یا زیر پروبال


قناری بهنگام خوابیدن ؛اگرسروکله خود را دربال وپرش فروبرد نشانه چیست؟ دراین حالت پرنده میخواهد گرمای بدنش را محفوظ نگهدارد. اما تکراراین عمل بخصوص درطی مدت روزنشانه بیماریست، چراکه دربرخی ازبیماریها قناری دچارضعف شده وحرارت بدنش پایین آمده است که با این عمل مانع هدررفتن گرما ازبدن میشود.

×

تصویر فروبردن سربداخل یا زیر پروبال

فروبردن سربداخل یا زیر پروبال

×

فروبردن سربداخل یا زیر پروبال

فروبردن سربداخل یا زیر پروبال

×

منبع

شهرقناری