رفتار شناسی علمی قناری

همه چیز درباره قناری

صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما مقالات قناری بیماری های قناری آناتومی قناری فارماکولوژی رفتار شناسی نژادهای قناری آواز قناری گالری فروشگاه خبر  


فهرست رفتار شناسی علمی قناری
×

pica هرزه خواری درقناری


خوردن روزنامه وکاغذ درقناری نشانه چیست؟ کمبود مواد فیبری دربدن . خوردن گچ دیواردرقناری نشانه : کمبود کلسیم مزمزنمودن میله های قفس درقناری ؛ نشانه کمبود آهن و عناصر لازم درخون است. علت کندن پرها یا پرکنی درقناری به چند دلیل است : ازدهام جمعیت درهرقفس ویامکان , عصبی شدن دراثرگرما وتهویه نادرست,تعویض نشدن به موقه آب آشامیدنی وهمینطورگرم بودن آب آشامیدنی. گاهی کندن پردرقناری ها بعلت اعتراض میباشد. درقناری های بالغ بخصوص درفصل جفتگیری نشانه لانه سازی واعلام آمادگی برای جفتگیری است. در قناری ها ی جوان یاجوجه ,بعلت کمبودسدیم ,کلین وآهن خون , ویا بعلت پرجنب وجوش بودن وبازی کردن است. کندن پرومزمزکردن قسمت انتهایی آن نشانه ی کمبود مصرف مواد عالی و مصرف غذا های غیراورگانیک ویا عدم جذب مواد غذایی (بعلت بیماریهای گوارشی ) پدید میآید . ودرصورت عدم درمان منجربه جنون همنوع خواری(کانیبالیسم)میگردد. خوردن فضله یا فضله خواری (پیکا) درقناری ها نشانه چیست ؟ نوعی بیماریست که باید توسط دامپزشک کنترول ودرمان شود.

×

تصویر pica هرزه خواری درقناری

pica هرزه خواری درقناری

×

pica هرزه خواری درقناری

خوردن موادی مانند کچ دیوار ,میله های قفس وفضله نشانه ای از کمبودوعدم رسیدگی صحیح میباشد

×

منبع

شهرقناری