رفتار شناسی علمی قناری

همه چیز درباره قناری

صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما مقالات قناری بیماری های قناری آناتومی قناری فارماکولوژی رفتار شناسی نژادهای قناری آواز قناری گالری فروشگاه خبر  


فهرست رفتار شناسی علمی قناری
×

دم زدم وبالاوپائین بردن دم بهنگام دفع فضله


د م زدن ویابالا وپایین بردن د م در هنگام مدفوع کردن درقناری ها به چه علت می با شد؟ بطور کلی هر گونه ناهماهنگی واختلال درسیستم گوارشی ,که ایجاد اسهال یا یبوست در قناری شود .این چنین رفتاری درقناریها مشاهده میشود. درهنگام مشاهده چنین رفتاری با اشخاص باتجربه مشورت نمایید و دراثر تکرار حتما قناری را نزد دامپزشک ببرید.

×

تصویر دم زدم وبالاوپائین بردن دم بهنگام دفع فضله

دم زدم وبالاوپائین بردن دم بهنگام دفع فضله

×

دم زدم وبالاوپائین بردن دم بهنگام دفع فضله

قناری بهنگام فضله کردن دم خودرا با وپایین میبرد ویا اسهال کس دارمیکند

×

منبع

شهرقناری