رفتار شناسی علمی قناری

همه چیز درباره قناری

صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما مقالات قناری بیماری های قناری آناتومی قناری فارماکولوژی رفتار شناسی نژادهای قناری آواز قناری گالری فروشگاه خبر  


فهرست رفتار شناسی علمی قناری
×

خمیازه کشیدن درقناری نشانه چیست؟


خمیازه کشیدن درقناری نشانه چیست؟ بطورکلی قناری وپرندگان درطی روزیک الی سه بارخمیازه میکشند که دربیشترمواقع ما به آن توجهی نداریم. اما بهنگام تکرارآنرا مشاهده خواهیم نمود, که علت آن میتواند ازتهویه نادرست ,هایپوکسی و بطورکل نشانه ای از بیماری میباشد.

×

تصویر خمیازه کشیدن درقناری نشانه چیست؟

خمیازه کشیدن درقناری نشانه چیست؟

×

خمیازه کشیدن درقناری نشانه چیست؟

خمیازه کشیدن درقناری نشانه چیست؟

×

منبع

شهرقناری