رفتار شناسی علمی قناری

همه چیز درباره قناری

صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما مقالات قناری بیماری های قناری آناتومی قناری فارماکولوژی رفتار شناسی نژادهای قناری آواز قناری گالری فروشگاه خبر  


فهرست رفتار شناسی علمی قناری
×

خواندن آوازدرماده قناری ها


رفتار شناسی علمی قناری خواندن آوازدرماده قناری ها نشانگر آمادگی برای جفتگیری می باشد .قناری ماده آواز راتقلید کرده وریزه خوانی می کند-در قناری های نژاد مالینواچنین آوازی با صدای بلند تر و باقدرت زیاد خوانده می شود مانند قناری های جنس نر اما بدون ضرافت بوده وگاهی هم منجربه تغییرجنسیت میشود.

×

تصویر خواندن آوازدرماده قناری ها

خواندن آوازدرماده قناری ها

×

خواندن آوازدرماده قناری ها

خواندن آوازدرماده قناری ها

×

منبع

شهرقناری