مقاله سایت شهر قناری

همه چیز درباره قناری

صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما مقالات قناری بیماری های قناری آناتومی قناری فارماکولوژی رفتار شناسی نژادهای قناری آواز قناری گالری فروشگاه خبر  


فهرست مقالات سایت شهر قناری

زندگی در پاسیو


قناری وزندگی گروهی عنوان اين فصل را می توان " زندگی در پاسو " نيز ناميد ، زيرا بهتر است گروهی قناری در فضای بزرگ نگهداری شوند . قناريهايی كه در مكانی كوچك نگهداری می شوند ، دچار حالتی نامطلوب و عصب می گردند . در صورت كمبود جا می توان قناری های نر و ماده را نيمه دوم سال به صورت گروه نگهداري كرد . زندگی ريوديك پرنده در طول سال مجاز كننده اين كار است و قناريهای وحشی در محيط طبيعی نيز بدين گونه عمل می نمايند .پرنده يك عنصر شيميايی نيست كه تنها عكس العمل خاصی داشته باشد .قناريهای گروهی معمولاٌ با يكديگر خوب كنار مي آيند . مسلماٌ برخوردهايی برسر خوراك و يا به هنگام استحمام و يا برای دسترسی به محلی بهتر روی ميله صورت ميگيرد كه زياد و جدی نيست . زندگی گروهی در طبيعت برای پرنده امتيازات زيادی دارد . از آن جمله جستجوی خوراك ، پرهيز از دشمنان و خوابيدن در گروه را می توان نام برد . زندگی گروهی را در بسياریاز پرندگان ديگر و در اواخر پاييز و زمستان می توان ملاحظه كرد . زندگيی گروهی برای پرندگان مهاجر نيز امتيازات زيادی از نظر ايمنی فردی دارد . تكثير كنندگان قناريهای آوازخوان به خصوص و بسياری از تكثير كنندگان قناريهای رنگي ، ميله های يك نفره در پاسيو ارائه مي دهند . آواز يك قناري نر موجب تحريك ساير نرها مي شود و ممكن است به زد و خورد شديد بين آنها منتهي گردد . باارائه ميله يك نفره هر ياز پرندگان محل خود را اختيار مي كند و مي تواند نرينگي خود را به رخ ماده ها بكشد . دراين ميان ميله هاي فوقاني ل محسوب مي شود و استفاده از آن مرجع است . ظرف آب و خوراك بايد چنان ارائه شوند كه قناری درجه پايين تر نيز امكان كافی جهت استفاده از آنها را داشته باشند . در زندگي گروهی می توان سلسله مراتب قدرت را نيز به خوبی مشاهد ه كرد .

نکات و یادآوری

قناری وزندگی گروهی

زندگی در پاسیو

پانویس

شهرقناری

لینک سایت