مقاله سایت شهر قناری

همه چیز درباره قناری

صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما مقالات قناری بیماری های قناری آناتومی قناری فارماکولوژی رفتار شناسی نژادهای قناری آواز قناری گالری فروشگاه خبر  


فهرست مقالات سایت شهر قناری

چگونگی پديد آمدن تخم


چگونگی پديد آمدن تخم اولين مرحله ي تكثير جفتي ، تبديل سلول ها به انواع جنس آنان در عضو تناسلی است . سلول های تخم پرندگان ماده از نوع سلول هاي ساده محسوب مي شوند . تمامي سلول هاي تخم ناشي از تخمدان ها از بدو تولد جدا هستند . اسپرم هاي نوع نر نيز پيدايش مشابهي دارند . اما قابليت نطفه دار شدن تخم و اسپرم زماني ظاهر می گردد كه پرندگان به آمادگی جنسی رسيده باشند . مشخصات ارثي يك موجود جاندار كه آنان را " ملكول هاي مي نامند ، داخل هسته سلول ها قرار دارند . در صورتي كه سسلولي به طور غير جنسي قسمت شود ، مولكول هاي دی ان ای به طور جفت تشكيل خوشه هاي كروموزوم را خواهند داد كه آن را حالت ديپلوييد ( واژه اي يوناني به مفهوم دو برابر مي باشد ) مي نامند . جفت كروموزوم ها جدا گرديده و هر يك نوع مشابهي را پديد مي آورند . اين امر موجب ان مي گردد كه ژن ها و كروموزوم هاي سلول هاي جديد با نوع مادر يكسان باشند . بدين ترتيب نقشه ساختماني سلول ها تغيير نيافته و با رشد جاندار سلول هايي يكسان جايگزين انواع فرسوده مي گردند . اما به هنگام تشكيل سلول هاي تناسلي تقسيم سلول ها به گونه ديگري صورت مي پذيرد ، زيرا كه تعداد كروموزوم ها بايد نصف گردد تا پس از ادغام سلول هاي تخم و اسپرم دو برابر نشده و نهايتا تعداد اوليه را داشته باشند . اين پديده را كه در آن كروموزوم ها نصف مي گردند تقسيم به جز يا مايوزه مي نامند . سلول هاي شامل نصف كروموزوم اصطلاحا هاپلوييد ( ؟؟؟؟‌) ناميده مي شوند . به عنوان مثال سلول هاي بدن جوجه مرغ داراي 78 كروموزوم و سلول هاي تناسلي تخم و اسپرم آنان داراي 39 كروموزوم اند . لذا پس از عمل لقاح مجددا 78 كروموزوم موجود خواهد بود . شمارش كروموزوم ها بسيار دشوار بوده و تنها دانشمندان بيولوژي قادر به انجام آن اند . تا به حال تركيبات كروموزوم هاي قناري ها مورد بررسي قرار نگرفته است ( تا آنجا كه مولف اطلاع دارد ) حتي براي دانشمندان نيز شمارش تعداد دقيق كروموزوم ها غير ممكن است ، زيرا كه معمولا علاوه بر كرو موزوم هاي اصلي با يك سري كروموزوم هاي ميكروبي نيز مواجه ايم . براي تكثير و پرورش قناري نيازي به آگاهي به اين امر نيست . چند صباحي قبل از تخم گذاري فرم سلول هاي تخمي و نيز هسته آن ها توسعه نسبتا سريعي از خود نشان مي دهند . تغيرات هسته سلول ها ، تخم را براي تركيب با اسپرم آماده ساخته و در پلاسماي آن زردي به وجود مي آيد كه جهت تغذيه نطفه باردار تا به هنگام از تخم در آمدن حياتي است . بدين خاطر اندازه تخم به ميزان قابل توجهي بزرگ است . خصوصا تخم پرندگان از نظر نسبي داراي حجم و وزن نسبتا بزرگي است كه بزرگي نطفه دار آن نيز محسوس تر مي باشد . به عنوان مثال زرده تخم يك پرنده وحشي ژاپني در زمان تكثير وزني برابر 1500 ميلي گرم داشته ، و در حالي كه اندازه ي معمولي آن 15 ميلي گرم است . مواد مورد نياز براي ساخت و تكميل سازي زرده توسط سلول هاي هم جوار تامين مي گردد . سلول هاي تغذيه مواد لازم را به زرده تخم مي رساند . اما آنان تنها در ابتداي تشكيل تخم قادر به تغذيه آن اند . با رشد تخم و وارد شدن آن به لوله ي تخم ، حول و حوش آن را سلول هاي ورقي مكنده فرا گرفته و از طرق آن ها است كه ادامه ي تغذيه تخم صورت مي پذيرد . تا زماني كه تمامي زرده را پوسته اي بپوشاند ، مواد خوراكي موجب تغذيه و رشد زرده خواهند بود . سلول هاي ورقي مكنده ، خود موجب تغذيه مستقيم تخم با مواد خوراكي نبوده ، بلكه سبب جدايي كروموزوم هاي تناسلي ( استروژن ) گرديده كه كبد را وادار به توليد خوراك لازم براي زرده تخم مي مايد . بنابراين مواد لازم جهت تغذيه زرده توسطكبد به سلول هاي ورقي مكنده و از آن جا به تخم هدايت مي شوند. پس از توسعه كامل تخم ، سلول هاي ورقي مكنده تغييري عمده در توليد هورمون ها پديدآورده و به ساختن كروموزوم تناسلي ديگري به نام پروژسترون پرداخته كه موجب از بين بردن سلول هاي ورقي مكنده مي گردند . در اين حال تخم رسيده ، از تخمدان خارج و وارد لوله تخم شده و پس از برخورد به اسپرم ها بارور مي شوند . با توجه به اين تغيير و تحولات پيچيده ارگان هاي بدن پرنده ، مي توان به نقش پريود سالانه قناري ها در تكثير و پرورششان پي برد . خوراك صحيح پرنده خصوصا در فصل زمستان و قبل از جفت كردن نقشي حياتي روي توسعه مطلوب تخم و جوجه ها خواهد داشت

نکات و یادآوری

چگونگی پديد آمدن تخم

چگونگی پديد آمدن تخم

پانویس

کتاب

لینک سایت