مقاله سایت شهر قناری

همه چیز درباره قناری

صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما مقالات قناری بیماری های قناری آناتومی قناری فارماکولوژی رفتار شناسی نژادهای قناری آواز قناری گالری فروشگاه خبر  


فهرست مقالات سایت شهر قناری

جفت گیری وتکثیر قناری


جفت گيری قناري نر ، هنگام جفت گيري ، با صدايي بلند و گلويي باد كرده آواز مي خواند ، به گونه اي خاص از يك پا روي پاي ديگر استوار مي گردد و با سينه ي بر خواسته به سوي قناري ماده معطوف و او را به خود جلب مي كند . اين رفتار سرآغاز زندگي زناشويي آنان است . قناري ماده نيز عكس العمل خاصي در قبال اين دعوت بروز مي دهد و در صورت آمادگي حالت خميده ای به خود مي گيرد و شروع به لرزاندن پرهايش می كند . در اين لحظه قناري نر روی ماده می پرد و عمل لقاح صورت مي پذيرد . در صورت موفقيت آميز بودن عمل لقاح ، قناري نر به كنار ماده می پرد و با فرمی خميده به باز كردن منقارش می پردازد . هر دو نيز صدايي ظريف ايجاد مي كنند . برای انتقال اسپرم ، قناري نر مخرجش را به مخرج قناری ماده فشار مي دهد . مهارت خاص قناري به منظور جفت گيري موفقيت آميز بسيار موثر است . او بايد با حالتی بايدار و به كمك چنگال هايش خود را روي پشت قناري ماده حفظ كند و براي حفظ تعادل بال هايش را شديدا بر هم زند . تمامي پرندگان به طور ذاتي قادر به انجام عمل لقاح مي باشند . اين پديده حياتي بقاي نسل همانند ساي جفت حيوانات ، به طور ژنتيكي در آنان برنامه ريزي شده است . معمولا عمل لقاح با يك سري فعاليت هاي ديگر همراه مي باشد كه نهابتا به جفت گيري ختم مي شود . پرندگان تنها در زمان محدودي از سال قادر به بقاي نسل مي باشند. تنها در اين زمان است كه نر ها قادر به اسپرم دهي و ماده ها نيز توانايي تخم گذاري دارند . اما برخي از پرندگان نظير مرغ خانگي و مرغ عشق و برخي فينچ ها و غيره از حالتي استثنايي برخور دارند . حتي در تعداد قليلي از قناريان نيز با تغذيه مخصوص و درجه حرارت مطلوب اين ريتم ساليانه بر هم زده مي شود . اما نتايج حاصله بسيار نا مطلوب بوده اند . آنان به طور دايمي دست خوش پرريزان شده و قادر نخواهند بود ريتم طبيعي خود را بدست آورند . لانه سازي و خوابيدن روي تخم ها با انتخاب محل لانه توسط قناي نر و ماده ، تخم گذاري شروع مي گردد . اما معمولا در داخل قفس ، محل قرار گرفتن لانه از قبل مشخص بوده و همه چيز در اختيار پرندگان قرار دارد . با مشاهده قناري هاي ساكن پاسيو مي توان به اهميت لانه سازي و صرف انرژي مربوط براي خانواده قناري پي برد . ساختن لانه به عهده قناري ماده است . در اين حال قناري نر نقش كمكي داشته و پوشال در اختيار ماده قرار مي دهد . قناري هاي ماده تبحر خاصي در ساختن لانه داشته و فرم نيم كروي مطلوبي در ميان آن پديد مي آورند . در صورتي كه لانه نزديك ديوار آويزان باشد . احتمال فرم نا مطلوب براي لانه موجود است . در اين صورت بايد خود براي ايجاد فرم نيم كروي داخل لانه كمك قناري ماده باشيم . قناري ماده به منظور ساختن لانه ي مطلوب به دفعات چرخيده و با نوك و پاهاي خود فرم ايده آل خود را پديد مي آورد . با ظهور چنين حالتي شروع تخم گذاري كاملا نزديك بوده و دو تا سه روزي بيشتر به آن نمانده است . يك روز قبل از تخم گذاري مخريج قناري ماده متورم و ملتهب خواهد بود . صبر و تحمل در اين زمان بسيار مهم است و نبايد با كنترل و مداخله پي در پي ، مزاحم پرندگان شد . مداخله زياد اغلب عواقب نا مطلوبي به همراه خواهد داشت . همان گونه كه اشاره شد ، امكان عملي ساختن تمامي مراحل لازم ، براي پرنده از اهميت ويژه اي برخوردار است . مراحل جستجوي محل مناسب لانه و ساختن آن ، جفت گيري ، تغذيه قناري ماده توسط نر ، تخم گذاري ، خوابيدن روي تخم ها و رفتار مهم ديگر بايد به ترتيب سلسله مراحل انجام پذيرند . لذا مداخله نگهدارنده در هر كدام از اين مراحل ، حتي در صورتي كه از نظر وي امري كامل نباشد ، كاملا نابجا خواهد بود . به عنوان مثال قناري هاي ماده اي كه از ساختن لانه خود داري كرده و يا لانه مطلوبي نمي سازد ، بايد به حال خود گذارده شوند . نگهدارنده مي تواند قدري كمك پرنده بوده و لانه اش را به فرم مطلوب در آورد. اما بر هم زدن لانه و دور ساختن تخم ها كار بسيار اشتباهي است . اين امر ممكن است موجب بر هم زدن ريتم پرنده و اختلال در امر تكثير و پرورش گردد ، مضافا آن كه طبيعي هم نيست . پرندگان بايد خواسته هاي طبيعي و ذاتي خود را به مرحله ي اجرا در آورند . تنها در صورت فراهم ساختن امكانات لازم نتيجه مطلوبي عايد نگهدارنده خواهد شد . در صورتي كه قناري نر از ابتدا همراه ماده نبوده ، بايد حداكثر با شروع لانه سازي در كنارش قرار گيرد . قبل از آن احتمال بروز اختلاف و زد و خورد بين آنان وجود خواهد داشت . در صورتي كه جفت قناري دايم به زد و خورد پرداخته و تحمل يكديگر را ندارند ، بايد مبادرت به جدا سازي آنان كرد . در اين صورت مي توان قناري نر را به صورت آزمايش و به هنگام غروب ، مجددا داخل قفس ماده نمود . تخم گذاري معمولا صبح زود و حدود ساعت هفت تا هشت انجام مي پذيرد . قناري ماده به هنگام درد و فشار براي خارج ساختن تخم روي پا ايستاده و منقارش را باز مي كند . در اين حال فشاري كه به پرنده مي آيد به خوبي قابل استنباط است . آن گاه براي رفع خستگي و تجديد قرا مجددا مي نشيند . بهترين كار آن است كه پرنده را به حال خود گذاشت . به هنگام ظهر تخم را با احتياط خارج نمود . ( بهتر است از قاشقي استفاده شود ) به جاي آن تخمي مصنوعي قرار مي دهيم . با تخم هاي روز هاي بعد نيز به همين ترتيب عمل مي نماييم . تخم ها را لاي پنبه و يا ماسه ي نرم نگهداري مي كنيم . تخم آخر پرنده معمولا كوچكتر و با رنگي مغاير با ساير تخم هايش است . پس از آن كه به هنگام غروب تخم هاي مصنوعي را برداشته و تخم هاي اصلي را زير قناري ماده قرار مي دهيم . مزيت اين امر در آن است كه تخم ها هم زمان به جوجه تبديل گشته و از شرايط مشابهي برخوردار خواهند بود . در غير اين صورت جوجه ها به فواصل زماني مختلفي از تخم بيرون آمده و بزرگ تر ها مجال خوردن به كوچك تر ها نخواهند داد . تخم ها را به هنگام ظهر برداريد و در دماي معمولي نگهداريد . قناري ها نيز مانند ساير فينچ ها به صورت جفت زندگي كرده و از منطقه و خصوصا لانه خويش مراقبت شديدي به عمل مي آورند . والدين در تغذيه و پرورش جوجه ها سهيم هستند . جوجه ها پس از سيزده روز سر از تخم در مي اورند و در نتيجه درجه حرارت نامناسب و ساير اختلالات ، ممكن است اين زمان تا شانزده روز به درازا بيانجامد . در اين هنگام نيز بايد از مداخله نابجا و دست كاري غير ضروري اجتناب به عمل آيد . اما نتيجه مطلوب پس از سيزده روز خوابين روي تخم ها حاصل مي شود . در صورتي كه تبديل تخم به جوجه بيش از 14 روز به طول انجامد ، احتمال بروز مشكلاتي براي خارج شدن جوجه از تخم وجود خواهد داشت . جوجه هاي قناري نيز همانند جوجه هاي مرغ سر از تخم در مي آورند : آنان به كمك بر آمدگي موجود روي نوك خويش كه اصطلاحا " دندان تخم " ناميده مي شود ، شروع به شكستن تخم از داخل مي نمايد . حال جوجه شروع به تنفس كرده و به آزاد سازي تدريجي خويش از تخم ادامه مي دهد . پس از آن كه اين سوراخ كوچك بزرگ تر شد ، معمولا پوسته تخم به دو نيمه تقسيم شده و جوجه نهايتا از پوسته خارج مي شود . قناري مادر در اين هنگام مبادرت به خارج ساختن پوسته ها از داخل لانه مي نمايد . در اين حال نگهدارنده كار عمده اي از دستش ساخته نيست و از تمامي اين فعل و انفعالات به كمک خصيصه ذاتی جوجه و مادر صورت مي پذيرد . جوجه ها از تخم در مي آيند هيجان انگيز ترين و جالب ترين تجربه در پرورش قناري ، شنيدن صداي جوجه هاي تازه از تخم در آمده مي باشد. از روز قبل از در آمدن جوجه ها بايد مبادرت به تغذيه مخصوص با خوراك نرم تخم مرغ نمود . از دادن اين خوراك به پرنده در حين دوازده روز ديگر بايد اجتناب كرد . ارايه خوراك مقوي به پرنده هنگام خوابين روي تخم ها ممكن است موجب بروز اختلالاتي گردد و از جمله ان كه قناري ماده به طور مداوم روي تخم ها نخوابد . در پرندگان وحشي نيز انجام وظيفه به هنگام خوابيدن روي تخم ها موجب محدود سازي امر تغذيه آنان مي گردد. جوجه ها ساعت ها به خوراك نيازي نخواهند داشت ، زيرا كه باقي مانده زرده ي تخم را در روز زآخر به داخل معده خود كشيده و از آن تغذيه مي نمايند . اما ارايه خوراك تخم مرغ از روز دوم ضروري است و از روز چهارم مي توان مبادرت به تغذيه ميوه و سبزي تازه كرد . از آن پس رشد جوجه ها بسيار سريع خواهد بود . به همين نسبت قدرت هضم و اشتهاي آنان نيز سريع و بالا مي باشد . قناري ماده كوشش زيادي در تميز نگاه داشتن لانه از خود نشان مي دهد . قناري ماده فضله جوجه ها را كه توسط پوسته اي محاط شده اند ، فورا با نوك گرفته و از لانه خارج مي سازد . پس از حدود هفت روز فضله ي جوجه ها فاقد اين پوسته خواهد بود . از آن پس جوجه ها خود را به كنار لانه كشيده و فضله ي خود را به حالت نيمه ايستاده به خارج لانه مي اندازند . اين زمان مناسب براي حلقه انداختن به پاي جوجه ها است . در صورتي كه حلقه خيلي زود به پاي جوجه گردد ، احتمال بيرون آمدن آن زياد خواهد بود ، و اگر حلقه ها دير تر از اين به پاي جوجه گردد ، احتمالا موجب زخم كردن پاي پرنده خواهد شد .

نکات و یادآوری

جفتگیری

جفت گیری وتکثیر قناری

پانویس

شهرقناری

لینک سایت