مقاله سایت شهر قناری

همه چیز درباره قناری

صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما مقالات قناری بیماری های قناری آناتومی قناری فارماکولوژی رفتار شناسی نژادهای قناری آواز قناری گالری فروشگاه خبر  


فهرست مقالات سایت شهر قناری

طبع گرم یا سرد, دانه ها ودیگرخوراک ها


طبع گرم یا سرد, دانه ها ودیگرخوراک ها بسیاری از پرورش دهندگان قناری معتقدند که برخی از غذاها ودانه ها دارای طبیعتی گرم ویا سرد هستند 0ما در علم دامپزشکی به چنین مسایلی اعتقادی نداریم ولیکن میگوییم غذا ودانه ویا دارو باسمیت کم میتواند جزء سردیها وباسمیت زیاد جزءگرمی ها می باشد .اما به قول پزشکان سنتی چنین نیست. آنها به این مسايل جور دیگری مینگرند.من یک سری اطلاعات درمورد اینکه چه دانه ای با چه طبیعت برای مصرف قناری ها مجاز است رابرای شما مخاطبان گرامی جمع آوری نموده ام .آقای دکترروازاده ازپزشکان طب سنتی درکتاب خود درباره برخی از دانه ها چنین مینویسد :شاهدانه ارزن _ تخم گشنیز_ دارای طبعی سرد وخشک میباشندودانه های خرفه _ کاسنی _ کاهو وخشخاش دارای طبعی سرد وتر میباشند.ضمنا دانه های نعناع _ پونه _ شاهی _وجعفری دارای طبعی گرم وخشک ودانه هایی از قبیل خاکشیر _ دانه تربچه _ هویج _شلغم _کلم دارای طبعی گرم وتر هستند

نکات و یادآوری

طبع گرم یا سرد, دانه ها ودیگرخوراک ها

طبع گرم یا سرد, دانه ها ودیگرخوراک ها

پانویس

شهرقناری

لینک سایت