آناتومی داخلی و خارجی قناری

همه چیز درباره قناری

صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما مقالات قناری بیماری های قناری آناتومی قناری فارماکولوژی رفتار شناسی نژادهای قناری آواز قناری گالری فروشگاه خبر  


فهرست آناتومی قناری
×

سيستم توليد مثل جنس ماده


سيستم توليد مثل جنس ماده: مطالعه و شناسائى اين دستگاه از نظر توليد تخم‌ و همچنين تهيه تخم‌ نطفه‌دار براى هرپرورش دهنده ضرورى است. . دستگاه توليدمثل درپرندگان ماده فقط براى تهيه و توليد تخم‌ به‌کار مى‌رود و از نظر رشد جنين وظيفه‌اى به‌عهده ندارد. از اين‌رو تغييرات عميقى در آن پيدا شده است. تخمدان چپ در داخل محوطه بطنى و نزديک کليه‌ها قرار گرفته و در پرنده بالغ مانند خوشه انگور مى‌باشد که از زرد‌ه‌هاى متعدد به اندازه‌هاى مختلف تشکيل شده است مجراى تخمدان لوله بزرگ و پهن و تاخورده‌اى است که قسمت اعظم محوطه بطنى مخصوصاً قسمت چپ را فرا گرفته و تا نزديکى کيسه هوائى پشت ادامه دارد. سطح دیواره صورتی کم رنگ اویداکت در بر گیرنده 3لایه است که از بیرون شامل :1 – مخاط 2 – عضله صاف 3 – سروزمیباشد. اندام های جنسی ماده: Female sex organ از دو قسمت: تخمدان (Ovary) و مجراى تخمدان (Oviduct) تشکيل گرديده است، تخمدان چپ بزرگ و فعال و تخمدان راست کوچک و غيرفعال مى‌باشد تخمدان :ovary درپرندگان یک غدد جنسی یا تخمدان در قسمت چپ بدن وجود دارد.تخمدان راست نبز تحلیل رفته است. اویداکت وتشکیل تخم Egg formation)): اویداکت Oviduct به 5 بخش تقسیم میشود. - قسمت اول به‌شکل شیپوریا قيف و در زير تخمدان چپ قرار گرفته و به آن infundibulum يا Funnel مى‌گويند. زرده بعد از اینکه ازتخمدان جدا شد مستقیما بداخل شیپور مجرای تخمدان می افتند و از انجا با حرکت دودی بطرف جلو رانده میشود شيپور مجراى تخمدان دو وظيفه دارد: - اولاً گرفتن زرده از تخمدان و انتقال زرده به قسمت‌هاى ديگر مجراى تخم. ثانياً بارورى يا برخورد اسپرماتوزوئيد و اوول. قسمت دوم که درازتر است ماگنوم Magnum. ناحيه ماگنوم Megnum: که طولانی ترین بخش مجرای تخم بر است وبا غدد مخاطی خود ترشح سفیده تخم که حاوی پروتئین های کروی آلبومین می باشند را برعهده دارد. 40 تا 50 درصد ازکل توده آلبومین در ماگنوم اویداکت و 50 تا 60 درصد آلوبومین بوسیله تنگه ورحم تامین میشود. ناحيه استى‌موس Isthmus: زرده که دور آن را سفيده غليظ فرا گرفته بر اثر حرکت دودى به ناحيه استى‌موس مى‌رسد. در اين ناحيه سفيده رقيق و دو غشاء پوسته تشکيل مى‌شود و تخم‌ فرم و قالب مى‌گيرد و دو قطر بزرگ و کوچک آن قابل تشخيص مى‌شود. مدت توقف تخم در اين ناحيه يک و يک‌ چهارم ساعت است. ناحيه زهدان اتروس Uterus: مدت توقف تخم‌ در اين ناحيه بيشتر از قسمت‌هاى ديگر و در حدود 20 ساعت مى‌باشد و در اين ناحيه ساختمان سفيده و پوسته‌ها تکميل مى‌شود. دو غشائى که دور تخم‌ را فرا گرفته از هم جدا مى‌شوند و در ناحيه پهن تخم‌ محوطه‌اى را به نام اتاقک هوائى Air sac مى‌سازند. در طى مدتى‌که تخم‌ در ناحيه اتروس توقف مى‌کند به‌وسيله غدد مترشحه آن پوسته اصلى تخم‌ (Shell) يا صدف ساخته مى‌شود. قسمت اعظم اين ترشحات از کربنات دو کلسيم است که به‌وسيله جريان خون به اتروس حمل مى‌شود. از اين‌رو در مرحله تخمگذارى مقدار خونى که از اوى‌دوکت مى‌گذرد به مراتب بيشتر از موقعى است که در حال غيرتخمگذارى است. مقدار ترشح کربنات دوکلسيم جيره غذائى بستگى مستقيم دارد. چنانچه مقدار کلسيم جيره غذائى کم باشد پوسته تخم‌ ضعيف و نازک مى‌گردد. رنگدانه‌هائى که سبب رنگ قهوه‌اى يا کرم سفید، آبی ویاهر رنگی در تخم‌ مى‌شوند نيز در اين ناحيه ترشح مى‌شود. در ناحيه اتروس بعد از اينکه پوسته صدف کاملاً فرم گرفت در مرحله آخر يک ماده مرطوب و قابل رؤيت به نام Bloom يا Cuticle ترشح مى‌شود و روى خلل و فرج پوست را فرا مى‌گيرد اين ماده سبب ليز شدن تخم‌ و سهولت دفع آن مى‌گردد. بعد از اينکه تخم‌ خارج شد اين ماده به زودى در جوار هوا خشک مى‌شود و مى‌بندد. شستشوى تخم‌ سبب زائل شدن اين غشاء مى‌گردد و نگهدارى تخم‌ را مشکل‌تر مى‌نمايد. قبل از اينکه تخم‌ در اتروس به مرحله سخت شدن برسد به‌وسيله ی لمس کردن شکم مى‌توان وجود آن را به‌خصوص در صبح زود حس کرد. - قسمت پنجم مهبل Vagina ناميده مى‌شود که در داخل بالوعه (Cloaca) باز مى‌شود Vagin: در ناحيه مهبل براى مدت کمى توقف مى‌کند عمل مهبل منحصراً عبور دادن تخم‌ است. وقتى‌که تخم‌ به اين ناحيه رسيد پرنده بر اثر رفلکس احساس دفع مى‌کند و از ناحيه واژن بر اثر انقباض و انبساط عضلات و حرکات دودى به تخم‌ فشار وارد مى‌آيد و آن را به طرف کلوآک مى‌راند. کلوآک در نتيجه فشار، باز و حرکات مخصوص تخم‌ از بدن خارج مى‌شود و به اصطلاح تخم‌گذارى انجام مى‌يابد.

×

سيستم توليد مثل جنس ماده

سيستم توليد مثل جنس ماده
×

منبع

کتاب بیمارهای قناری دکترجابری