آناتومی داخلی و خارجی قناری

همه چیز درباره قناری

صفحه اصلی درباره ما ارتباط با ما مقالات قناری بیماری های قناری آناتومی قناری فارماکولوژی رفتار شناسی نژادهای قناری آواز قناری گالری فروشگاه خبر  


فهرست آناتومی قناری
×

دستگاه گردش خون پرندگان


دستگاه گردش خون پرندگان : Blood vascular system avian درپرندگان گردش خون با نبض بالا و همچنین فشار خون بالا همراه است. دهلیز راست پرنده بزرگترازدهلیز چپ است. اما وزن بطن چپ تقریبا سه برابر وزن بطن راست است. دریچه دهلیزی بطنی راست ازیک چین عضلات صاف تشکیل شده است. اما دریچه دهلیزچپ ساختار غشایی دارد. دریچه های آئورتی و ششی شبه دریچه های سینی پستانداران است. سیستم پورکنژ: Purkinje system در پرندگان همانند پستانداران دارای یک بافت اختصاصی هدایت کننده درعضله قلب هستند که به آن سیستم پورکنژ می گویند. فیبرهای پورکنژ درقلب پرندگان چند شاخه هستند.در پرندگان قوس آئورتی چهارم در سمت راست را قوس آئورت مینامند. (Aorta arch) قلب پرندگان نزدیک به یک ونیم برابر قلب پستانداران به بافت ها اکسیژن دهی میکند. این مطلب احتمالا ناشی از اندازه بزرگ و نمو ابتدایی گلبول های قرمز هسته دار پرندگانن میباشد. Bloodخون: گلبول های قرمز خون درپرندگان بیضی شکل وبزرگتراست از گلبول های قرمز پستانداران میباشند. تعداد گلبول های قرمزخون درجنس نر وماده به یک میزان است. گلبول های قرمزپرندگان توانایی ساخت هموگلوبین را در طول حیات خود در گردش خون دارند.درخون پرندگان پلاکت ها یافت نمی شود و سلول های غول آسای هسته دار نیز درمغز استخوان پرندگان وجود ندارد. پلاکت های خون یا ترومبوسیت ازطریق رنگدانه ها با اختصاصات متفاوت و حضوررنگ دانه های قرمز درخشان به میزان یک یا بیشتر در سیتوپلاسم تشخیص داده میشوند. سلول های لنفاوی درپرندگان وهمچنین بازوفیل ها درخون وجود دارد.منوسیت پرندگان فاقد رنگدانه است وائوزینوفیل پرندگان دارای رنگدانه های کوچک درسیتوپلام است. و به جای نوتروفیل نیز درپرندگان، هتروفیل وجود دارد. Blood coagulativeمکانیسم انعقاد خون : مکانیسم انعقاد خون در پرندگان مشابه پستانداران روی میدهد. البته لخته خون ضعیف تری به وجود می آید. پرنده نیاز به یک منبع غذایی خارج از ویتامین( کا ) جهت انعقاد خون طبیعی میباشد

×

دستگاه گردش خون پرندگان

دستگاه گردش خون  پرندگان
×

منبع

کتاب بیمارهای قناری دکترجابری